Návod k použití 366 slevových kuponů pro hru na golfových hřištích.

Slevové kupony z této slevové aplikace využívají dva hráči, platí však hru pouze za jednoho! Slevové kupony platí na hřištích s 18-ti jamkami. Platební podmínky golfové hry jsou platné podle ceníku příslušného golfového hřiště. Jednotlivý golfový hráč nemůže využít golfové slevy, právě tak nemůže vyžadovat golfovou slevu v podobě peněžního plnění. Oba hráči musí být členy registrovaného golfového klubu a musejí při registraci předložit platný průkaz mateřského golfového svazu.

Slevové kupony jsou platné pouze v den vygenerování z aplikace!!!aktualizace: 15. ledna 2023